Tidskapsel lagt ned under Helsfyr Puls

Tidskapsel lagt ned under Helsfyr Puls

Under kontorbygget Helsfyr Puls i Grenseveien har vi lagt ned en gave til fremtiden.

BundeEiendom og BundeBygg inviterte leietaker Omsorgsbygg til nedleggelse av en tidskapsel 14. september. Inn i tidskapselen la man dagens VG, en minnepinne med kontrakten, en hilsen fra Omsorgsbygg, samt et brev til de som en gang i fremtiden får gleden av å finne dette.

BundeByggs prosjektleder Anne Lise Schei leste opp brevet for de som var med ned i byggegropa, før tidskapselen ble festet til armeringen og deretter dekket med betong.

Omsorgsbygg hadde, i tillegg til de som var med ned i byggegropa, med «et helt busslass» med medabeidere som fulgte seansen fra betryggende avstand, dvs på utsiden av byggegjerdet. Og som seg hør og bør ble begivenheten avsluttet med kaffe og kake for alle fremmøtte på BundeByggs hovedkontor på nabotomta.