BundeBygg i samarbeid med Neptune Properties på to boligprosjekt

BundeBygg i samarbeid med Neptune Properties på to boligprosjekt

Rett før sommerferien inngikk BundeBygg en samspillsavtale med Neptune Properties på prosjektet Ensjølyst, og jobber nå med tilsvarende avtale på prosjektet Tøyentaket.

 

Tøyentaket i Ensjøveien 4 er et boligprosjekt med 85 moderne leiligheter med spennende arkitektur, fantastisk utsikt, kort vei til sentrum og noen av byens fineste lunger et steinkast unna.

Søknad om rammetillatelse ble sendt inn i begynnelsen av juli, og det jobbes nå med en salgsstart i løpet av høsten.

 

Et stenkast unna Tøyentaket ligger prosjektet Ensjølyst, hvor det skal føres opp 82 leiligheter med flotte uteområder og en egen park. Prosjektet har blitt godt mottatt i markedet og det er solgt nok til å igangsette prosjektet. Rammetillatelsen er mottatt og det jobbes mot en prosjektoppstart i løpet av høsten.

Fra totalentreprise til samspill

Neptune Properties og BundeBygg innledet forhandlinger om prosjektet Ensjølyst i vinter, men etter at  samfunnet stoppet opp i mars på grunn av Korona, ble begge parter enige om at det beste for prosjektet var å jobbe videre sammen i en samspillsmodell med fullåpenhet mellom partene.

Underveis i arbeidet med Ensjølyst ble partene enige om et samarbeid også på Tøyentaket. Begge parter ser muligheter for store synergier i å kjøre de to prosjektene parallelt. "Vi takker for tilliten og er veldig godt fornøyde med å få bidra til å utvikle så spennende prosjekter sammen med en så profesjonell byggherre, og ikke minst sammen med en meget godt sammensatt rådgivergruppe. Vi ser frem til å komme i gang med prosjektene" sier Markedssjef Øyvind Kvarme i BundeBygg.