Verdier i næringslivet

Verdier i næringslivet

BundeGruppen har samlet et knippe fremtredende mennesker fra norsk samfunnsliv for å sette fokus på verdien av skikkelighet og redelighet som spilleregler i næringslivet.

Bunde vektlegger at tillit i relasjonene og kontraktene er en forutsetning for vekst og fremgang, uansett hvor i næringskjeden man befinner seg. Konsernsjef Odd-Erik Bunde håper BundeGruppens fokus på verdien av et håndtrykk bidrar til relasjonsbygging og tillit på tvers av både bedrifter, bransjer og mennesker.

Med seg i kåringen av historiens viktigste håndtrykk har BundeGruppen fått en kyndig håndtrykksjury. Thorvald Stoltenberg (toppolitiker og fredsmegler), Elisabeth Grieg (adm. direktør Grieg International), Ola Ø. Nisja (partner i Wikborg Rein), Gunnar Stavrum (ansvarlig redaktør i Nettavisen) og konsernsjef Odd-Erik Bunde i BundeGruppen skal bedømme historiens viktigste håndtrykk i samarbeid med leserne til Nettavisen.

– At disse kunnskaps- og erfaringsrike menneskene fra næringsliv, samfunnsliv, media og rett ser det verdifullt å være med på å vektlegge verdien av gode verdier i næringslivet generelt og byggebransjen spesielt, synes jeg er utrolig flott, sier Odd-Erik Bunde.

Bunde mener byggenæringen for ofte får gjennomgå i mediene fordi noen useriøse aktører kaster skygger over det store flertallet som opptrer redelig og etterrettelig.

– Det er viktig at alle vi som driver seriøst viser frem de fine og viktige sidene av verdigrunnlaget i bransjen. Derfor håper vi vår håndtrykkskampanje bidrar til at også andre seriøse aktører, konkurrenter som leverandører, fremhever skikkeligheten de fleste står for, sier Bunde.

Juryen har hatt sitt første møte og har plukket ut de elleve håndtrykkene de mener er viktigst av de mange gode forslagene som kom inn. Nå har alle mulighet til å stemme på det de mener er historiens aller viktigste håndtrykk. Stemmingen foregår på www.håndtrykket.no.

– Ikke bare er det fint å ha en finger med i spillet på hvilket håndtrykk som blir stående igjen som historiens viktigste håndtrykk, når du stemmer blir du også med i trekningen av tre håndverkere i tre dager, sier Odd-Erik Bunde.