BundeGruppen starter eget energirådgivingsselskap

BundeGruppen starter eget energirådgivingsselskap

Alle tiltak påvirker miljøet, enten det er nybygg eller forvaltning. Vi jobber kontinuerlig med å definere hvordan vi kan legge opp arbeidsprosesser, velge ut materialer og bygge eller renovere på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Gjennom BundeGruppens nyeste selskap Efector tilbyr vi rådgivning innen miljøkvalitet og energieffektivisering. Dette er en viktig satsing som gir oss kompetansen til å møte markedets raskt voksende og stadig mer komplekse krav til miljø og energi.

For mange er miljøansvar kun et begrep. For oss er det en del av virksomheten. Vi stiller høye krav til oss selv og våre samarbeidspartnere. Sammen med kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere finner vi de løsningene som er best for miljøet.

Slik er bærekraft viktig i alle ledd i BundeGruppens virksomhet.