Lukk
Hva leter du etter?

Klimanøytral

BundeByggs følger FNs klimaprogram

4
I 2019 valgte BundeBygg å forplikte seg til FNs klimainitiativ Climate Neutral Now. BundeBygg har de siste årene jobbet målrettet med spesifikke miljøtiltak, og reduksjonen er betydelig.

FNs intiativ Climate Neutral Now er en trestegs modell:

  1. Måle klimafotavtrykket i bedriften ved å utarbeide klimagassregnskap
  2. Gjøre tiltak for å redusere egne utslipp
  3. Kompensere for restutslipp ved kjøp av godkjente klimakvoter (EU og/eller FN)

Climate Neutral Now oppfordrer organisasjoner og selskaper til å handle umiddelbart for å oppnå klimamålene, som er formulert i Parisavtalen.

Nøkkelen for oss har vært å skape en bevisstgjøring i selskapet på hvilke områder vi har størst klimagassutslipp, og dermed hvor forbedringspotensialet er best. Dette har vi gjort ved å føre klimagassregnskap.

Del 2 av modellen er avgjørende for oss, og vårt viktigste grep er vårt interne program “Grønn Byggeplass”. Les mer om det her