Lukk
Hva leter du etter?
Aktuelt | BundeBygg Aktuelt

Byggestart for Vallergrenda til sommeren

I Vallerveien 146 på Gjettum i Bærum skal vi oppføre 67 leiligheter for Scandinavian Property Group. Vi har over lengre tid bistått byggherren med å utvikle prosjektet og vi gleder oss til å kunne sette spaden i jorda.
Vallergrenda 146 (04)
Dette skriver SPG selv om prosjektet:

Vallerveien er et pilotprosjekt innenfor sosial bærekraft og sosiale boformer. Her samarbeider vi med Bærum kommune og Husbanken om å skape «det gode nabolag» – et mangfoldig bomiljø hvor det tilrettelegges for en sosial tilhørighet og et fellesskap blant beboerne. Vi ønsker å skape et bomiljø hvor mennesker i ulike livsfaser og livssituasjoner integreres i et nabolag som et virkemiddel mot blant annet ensomhet.

I Vallerveien 146 utvikler vi omsorgsboliger, boliger for førstegangskjøpere og familieboliger for økonomisk vanskeligstilte familier, samt gode boliger som skal tilbys det åpne boligmarkedet.