Konsernledelsen

 BG-OEB_160x190
Odd-Erik Bunde
K
onsernsjef i BundeGruppen
Daglig leder/markedssjef i BundeEiendom

odd-erik.bunde@bundegruppen.no

  Paul Magnus Sundal
Paul Magnus Sundal
CFO i BundeGruppen

paul.magnus.sundal@bundegruppen.no

 Ole Kristian Berg s-h-150x150
Ole Kristian Berg
Administrerende direktør i BundeBygg

ole.kristian.berg@bundebygg.no

 Morten Brusnes_ny redigering3
Morten Brusnes
Daglig leder i M2 Entreprenør

morten.brusnes@m2entreprenor.no