Lukk
Hva leter du etter?
Ledig stilling

Prosjektleder

Vi jobber kontinuerlig for å opprettholde det gode arbeidsmiljøet blant våre ansatte. Dette gjør vi ved å fokusere på verdiene våre, Folkeskikk, Orden, Lagånd, og Kundefokus (FOLK).

Du har interesse for ledelse av byggeprosjekter. Du har erfaring fra tyngre prosjekter hos entreprenør, og ser de store linjene. Du vet at detaljene kan være avgjørende for prosjektets vellykkethet, økonomi og fremdrift. Du kommuniserer godt og bygger tillit alle veier i prosjektet og i forhold til byggherre og leverandører. Gode kommunikasjonsevner er en selvfølge og du trives med forhandlinger. Det å skape god økonomi gjennom god kontroll får deg i godt humør. Stoltheten ved å levere fra seg det produktet som kunden forventer til rett tid motiverer deg og dette smitter over på dine medarbeidere. Sist men ikke minst er du opptatt av at sluttproduktet stemmer overens med bestillingen og de kravene som gjelder, slik at dette kan forvaltes, driftes og vedlikeholdes videre av kunden.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å lede store prosjekter
 • Administrativ og faglig kvalitetsoppfølging
 • Kvalitetssikre prosesser med hensyn til økonomi, tid og kvalitet
 • Kontrakts- og entrepriseadministrasjon
 • Sikre anvendelse av virksomhetens KS-system
 • Sørge for at SHA /ytre miljø sikres riktig oppfølging i henhold til virksomhetens styringssystem
 • Bidra til å videreutvikle BundeByggs styringssystem og verdiprogram
 • Utøve et tydelig og inspirerende lederskap

Ønsket kompetanse

 • Prosjektledererfaring, fortrinnsvis fra store og eller kompliserte prosjekter
 • Prosessledelse, organisering og teamutvikling
 • Erfaring fra bygningsmessige og tekniske fagområder
 • God forståelse fra plan og økonomi
 • Utdannelse fra universitets/høyskole

Send oss din søknad

Personalsjef

Robert Lunderby