Lukk
Hva leter du etter?

Om oss

BundeBygg er et datterselskap av BundeGruppen. Vi utvikler og bygger bolig- og næringsbygg i Oslo og omegn, og har gjort det siden 1991.

BundeBygg består i dag av ca 170 ansatte, fordelt på funksjonærer og håndverkere. Vår egenproduksjon inkluderer tømrerarbeider og betongarbeider, mens funksjonærene jobber med hele verdikjeden av et byggeprosjekt. Når vi jobber i samspill med byggherre, betyr det at vi er med på å utvikle og detaljere et prosjekt fra skissestadiet sammen med byggherre. Les mer om vår samspillsmodell her.

Vi har i dag hovedkontor på Helsfyr, mens våre prosjektteam er lokalisert på kontorer på byggeplassene våre. Det er våre byggeprosjekter som er vår kjernevirksomhet, og resten av organisasjonen er prosjektenes støtteapparat, hvor målsetning nr.1 er at prosjektene skal lykkes. Dette støtteapparatet styrkes kontinuerlig med spesialister på ulike fagfelt, for eksempel ved hjelp av BIM-teknikere, innkjøpsledere, tekniske koordinatorer og HMS-rådgivere. Ved hjelp av denne type spesialisering, kan vi få til ei optimalisering av våre prosjekter og vår produksjon.

I hverdagen lever vi etter våre egne FOLK-verdier.

Helse, miljø og sikkerhet ISO 45001

For BundeBygg er vår største målsetning å skape en sikker og helsefremmende arbeidsplass for alle medarbeidere, innleide og underleverandører. Vi har tro på tett samarbeid og god kommunikasjon med alle aktører, og en systematikk som reduserer variasjon i HMS-arbeidet. I tillegg til at HMS-ansvaret til tilordnet linjeledelsen, har vi dedikerte HMS-ressurser in-house, herunder en HMS-sjef og egne HMS-rådgivere.
Eksterne lover, forskrifter og regler er våre minimumskrav til vårt HMS-arbeid. BundeBygg er ISO-sertifisert i henhold til standarden 45001.

Kvalitetsarbeid ISO 9001

BundeBygg har en målsetning om å levere prosjekter til avtalt tid og med avtalte spesifikasjoner. For å oppnå dette ligger det mye systematisk kvalitetsarbeid bak. I hele verdikjeden av et prosjekt skal vi etterleve gjeldende myndighetskrav og følge vårt interne styringssystem. Vi bygger en kvalitetskultur der medarbeidere gis opplæring og vi gjør en erfaringsbasert korrigering i prosjektering, planlegging og utførelse.

Miljøarbeid ISO 14001

BundeBygg skal utvikle og gjennomføre våre byggeprosjekter på en så bærekraftig og miljøvennlig måte som mulig. Dette innebærer at vi skal bistå våre kunder med å finne de mest miljøvennlige løsningene, og at vi skal påvirke våre leverandører til å redusere avfallet og øke kildesorteringen i våre prosjekter. Det er særdeles viktig å ha fokus på løsninger som reduserer avfall i tidlig fase i prosjektene. Dette er noen av tiltakene som vi tror vil bidra til en årlig reduksjon i vårt eget karbonavtrykk med 5%. Les mer om vårt arbeid med klimanøytralitet her.

ISO Sertifiseringsmerke Felles

BundeBygg er sertifisert i henhold til standardene:

NS-EN ISO 9001 (kvalitet)
NS-EN ISO 14001 (miljø)
ISO 45001:2018 (arbeidsmiljø)