Lukk
Hva leter du etter?

Om oss

BundeBygg er et datterselskap av BundeGruppen. Vi utvikler og bygger bolig- og næringsbygg i Oslo og omegn, og har gjort det siden 1991.

BundeBygg består i dag av ca 170 ansatte, fordelt på funksjonærer og håndverkere. Vår egenproduksjon inkluderer tømrerarbeider og betongarbeider, mens funksjonærene jobber med hele verdikjeden av et byggeprosjekt. Når vi jobber i samspill med byggherre, betyr det at vi er med på å utvikle og detaljere et prosjekt fra skissestadiet sammen med byggherre. Les mer om vår samspillsmodell her.

Vi har i dag hovedkontor på Helsfyr, mens våre prosjektteam er lokalisert på kontorer på byggeplassene våre. Det er våre byggeprosjekter som er vår kjernevirksomhet, og resten av organisasjonen er prosjektenes støtteapparat, hvor målsetning nr.1 er at prosjektene skal lykkes. Dette støtteapparatet styrkes kontinuerlig med spesialister på ulike fagfelt, for eksempel ved hjelp av BIM-teknikere, innkjøpsledere, tekniske koordinatorer og HMS-rådgivere. Ved hjelp av denne type spesialisering, kan vi få til ei optimalisering av våre prosjekter og vår produksjon.

I hverdagen lever vi etter våre egne FOLK-verdier.