Lukk
Hva leter du etter?

Innovasjon og teknologi

BIM i tidligfase

En modell av et fremtidig bygg er en tidsmaskin for byggebransjen.

Det er vår viktigste verktøy for å visualisere hva oppdragsgiver ønsker, og hvilke optimaliserte løsninger vi som samspillsentreprenør kan bidra med i en utviklingsprosess. Styrken ved å ha denne informasjonen samlet i en 3D-modell, gjør at vi har kontroll på mengder på et tidlig stadium og kan drive dynamisk kalkulasjon.
Miljø

Økt bruk av BIM gir en mer miljøvennlig byggeplass

For oss er BIM et allsidig verktøy som kan optimalisere vårt forbruk av materialer og energi. Tidlig og riktig bruk av BIM legger til rette for prefabrikasjon og optimaliserte leveranser, hvor én av effektene er avfallsreduksjon og en annen er lavere risiko for fremdriften. Ikke minst gir dette mindre trafikk og lavere transportutslipp.

I tillegg får vi en anledning til å bygge bygget digitalt først - det sparer oss for feilproduksjon på byggeplass. Planlegging av selve byggeplassen skjer også digitalt, og er for oss vårt viktigste verktøy for å avdekke kritiske situasjoner før man står i byggegropa. Det er både miljøvennlig og økonomisk.
Prosjektering

Digital planlegging i BIM

Vi legger noe helt annen i en bygningsinformasjonsmodell i dag enn det vi gjorde for bare noen år tilbake. Vår BIM av både det fremtidige byggverket og vår byggeplass, skal være detaljert, presis og pålitelig. En 3D-modell følger oss gjennom hele verdikjeden, og modellen berikes gjennom kalkulasjon, intern planlegging og prosjektering.

Vi har en stadig voksende teknisk avdeling bestående av spesialister på sine felt, deriblant en solid andel BIM-teknikere. Dette gjør det mulig for oss å heve pålitelighetsnivået i vår BIM, og gjenbruke informasjonen på stadig nye måter. Dette stiller også høye krav til alle som prosjekterer i våre prosjekter.