Lukk
Hva leter du etter?

Bærekraft

Bærekraft i BundeBygg

For BundeBygg innebærer vårt arbeid med bærekraftig utvikling både menneskene, økonomi, klima og miljø. FOLK er våre grunnverdier, og er vårt fundament i vårt arbeid med sosiale forhold. For å redusere våre utslipp har vi stort fokus på avfallsminimering og på reduksjon av energiforbruket på våre byggeplasser.