Lukk
Hva leter du etter?
Grønn Byggeplass

Grønn Byggeplass

Miljøprogram

Som totalentreprenør har BundeBygg et stort og viktig ansvar for klimagassutslipp når vi reiser et bygg.

I BundeBygg har vi derfor et internt miljøprogram, som skal hjelpe prosjekter med å gjennomføre utslippsreduserende tiltak på byggeplassen. Ved hjelp av vårt klimagassregnskap utarbeides tiltaksplan for å redusere våre utslippsposter. Forbedringene i seg selv er både av liten og stor art, men felles for dem alle er at de strekker seg utover myndighetskrav, og gjenspeiler vårt eget ambisjonsnivå. Resultatet er først og fremst en betydelig reduksjon i energiforbruk.