Lukk
Hva leter du etter?

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1.7.2022.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

For BundeBygg innebærer vårt arbeid med bærekraftig utvikling både menneskene, økonomi, klima og miljø. FOLK er våre grunnverdier, og er vårt fundament i vårt arbeid med sosiale forhold. Våre verdier og våre retningslinjer danner basis for vårt arbeid med å ivareta åpenhetslovens krav. Aktsomhetsvurderinger skal sikre at vår leverandørkjede kan vise at de har høy etisk standard, ivaretar seriøsitetskrav og jobber for å hindre negative effekter på menneskerettighetene m.m.

Ønsker du mer informasjon fra BundeBygg kan du ta kontakt via eposten
åpenhetsloven@bundebygg.no