Reklamasjonsskjema

BundeByggs Ettermarkedsavdeling ivaretar forpliktelsene iCouple with packages
reklamasjonstiden på våre prosjekter.

For at vi skal kunne saksbehandle henvendelser på en kvalitativ måte er det viktig at underliggende skjema benyttes. Det er viktig at alle felt i skjemaet fylles ut og nødvendige vedlegg eller bilder sendes med. Er du kjøper i et av våre boligprosjekter benytt skjemaet "Bolig". Byggherrer eller driftspersonell i våre næringsprosjekter benytter skjemaet "Næringseiendom".