Samspillsmodell

BundeProsjekts kjernekompetanse er å identifisere attraktive investeringsobjekter i leietakermarkedet. Gjennom sin fag- og markedskompetanse skaper BundeProsjekt møteplasser for langsiktig verdiskapning mellom tomteeiere, utbyggere, leietakere og investormiljøer.  BundeProsjekt har gjennom sin tilhørighet til BundeGruppen kraft og gjennomføringsevne til å realisere et hvert prosjekt.

Ærlighet, skikkelighet og tillitsbaserte samarbeidsforhold er en forutsetning for BundeProsjekts virksomhet.

prosjekt - samspillsmodell