Lukk
Hva leter du etter?

Våre fakturarutiner

EHF-faktura

Peppol-id: 962 383 149

E-post for PDF-fakturaer

invoice-8979@kollektor.no

NB: Denne mailadressen er kun for fakturaer og kreditnotaer
Faktura og vedlegg må sendes i én og samme fil.

Alle fakturaer skal inneholde prosjektnummer (kun 4 siffer, f.eks. 2005).

Alle fakturaer skal inneholde referanser:

  • Vår referanse
  • Deres referanse

Postadresse for papirfakturaer

BundeBygg AS
Postboks 8979
7439 Trondheim

Betalingspåminnelser og andre henvendelser må sendes per e-post/post. Denne type henvendelser rettes til selskapets ordinære postadresse eller på epost til levfakt@bundebygg.no.

 

 

Eventuelle spørsmål kan sendes til: 

levfakt@bundebygg.no