Lukk
Hva leter du etter?

Samspillsmodellen

Vår organisasjon har vært tuftet på samspill siden oppstarten i 1991

Denne kulturen gjennomsyrer vår organisasjon, som har et sterkt fokus på å etterleve dette. De fleste av våre prosjekter gjennomføres etter vår samspillsmodell, som bygger på dialog, åpenhet og tillit mellom aktørene i prosjektet. Partene involveres tidlig, og arbeider mot felles målsetninger for prosjektet (økonomi, tid og kvalitet).

DSCF8068 Redigert
BundeBygg skal være kjent som en god samarbeidspartner for våre byggherrer, leverandører og underleverandører.

Vi er overbeviste om at tillit mellom de ulike aktørene vil fremme samarbeid på tvers av verdikjeden for å løse utfordringene i prosjektene vi jobber med. Gjennom en god samspillsfase finner man de beste løsningene sammen.

Ta kontakt med vår markedssjef hvis du ønsker å diskutere ditt prosjekt med oss.

Markedssjef

Øyvind Kvarme