Lukk
Hva leter du etter?

Våre fakturarutiner

EHF-faktura

Peppol-id: 965 799 044

E-post for PDF-fakturaer

invoice-8979@kollektor.no

NB: Denne mailadressen er kun for fakturaer og kreditnotaer
Faktura og vedlegg må sendes i én og samme fil.

Postadresse for papirfakturaer

BundeEiendom AS
Postboks 8979
7439 Trondheim

Betalingspåminnelser og andre henvendelser

levfakt@bundegruppen.no