Lukk
Hva leter du etter?

Våre fakturarutiner

EHF-faktura

Peppol-id: 965 799 044

E-post for PDF-fakturaer

invoice@bundegruppen.no

NB: Denne mailadressen er kun for fakturaer og kreditnotaer
Alle fakturaer må sendes som én fil (faktura + vedlegg) og kun én faktura pr epost

Postadresse for papirfakturaer

BundeEiendom AS
Postboks 6445 Etterstad
0605 Oslo

Betalingspåminnelser og andre henvendelser

levfakt@bundegruppen.no