Lukk
Hva leter du etter?

FNs bærekraftsmål i BundeBygg

M†l 5 Bokm†l

Likestilling mellom kjønnene

Det er viktige at ansatte trives og får like muligheter, uavhengig av kjønn. Derfor jobber vi kontinuerlig med å tilrettelegge for våre ansatte, uavhengig av livssituasjon. Dagens status i selskapet beskriver at vi er på rett vei:

 • Kvinner i ledende stillinger
 • Kvinner i styret
 • Rekrutteringsstrategi
 • Lønnspolitikk
 • Foreldrepermisjon
 • Tilrettelegging på byggeplasser: Kvinnegarderobe + toaletter
 • Fleksibel arbeidstid
M†l 8 Bokm†l

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

BundeBygg er opptatt av å skaper arbeidsplasser av god kvalitet. Vi er en lærlingbedrift, vi legger til rette for kvinner i selskapet, og vi sørger for fast og trygt arbeidsliv. Viktige fokusområder for å sikre dette er:

 • Inntakskontroll
 • Påsepliktkontroll
 • Regler om sosial dumping i alle byggekontrakter
 • Systematisk HMS-arbeid med HMS-rådgivere i eget hus
 • Prekvalifisering av potensielle samarbeidspartnere
 • Varslingssystem
M†l 13 Bokm†l

Stoppe klimaendringene

BundeBygg har bestemt seg for å handle umiddelbart, uavhengig av myndighetskrav og føringer fra våre byggherrer. Selv om et miljøfokus ofte gir et økonomisk insentiv i seg selv, kompenserer vi våre restutslipp, som vi ikke kan redusere i dag, med klimakvoter. Dette er hovedtrekkene av vårt bidrag til å stoppe klimaendringene kort oppsummert:

 • Vi fører klimagassregnskap
 • Vi utarbeider forbedringsplaner
 • Vi kompenserer restutslipp med klimakvoter
M†l 12 Bokm†l

Ansvarlig forbruk og produksjon

Vårt arbeid med bærekraftsmålene er konkrete og målbare. Vi har mange fokusområder og tiltak som vi gjennomfører, for å sikre en mest mulig ansvarlig produksjon på våre byggeplasser:

 • Grønn Byggeplass
 • Samarbeid
 • Avfallsreduksjon og avfallssortering
 • Fossilfrie byggeplasser
 • Unngå vannlekkasjer
 • BIM som sentralt verktøy:
  • Digital tvilling av rigg og drift
  • Redusere feilproduksjon
  • Redusere svinn på byggeplass
  • Lavere utslipp/støy/trafikk ved å optimalisere transport
  • Prefabrikasjon