Lukk
Hva leter du etter?
Jobb i BundeBygg

Dine muligheter

Når vi har tradisjon for å gjøre det bra og tilby sikre, gode arbeidsplasser, er det fordi BundeGruppen er bygget på redelighet og skikkelighet. Så lenge vi alltid oppfører oss som folk, enten vi har å gjøre med kunder eller medarbeidere, så vil den gode utviklingen fortsette.

Vi tilbyr våre ansatte spennende og komplekse prosjekter og arbeidsoppgaver, i tillegg til gode utviklingsmuligheter. Vi er opptatt av å dyrke en kultur der vi er hverandres lagspillere. Som ansatt blir du en del av et godt sammensveiset arbeidsmiljø. Hos oss skal du trives på jobb, uansett hva du jobber med.

Du får muligheten til å påvirke din egen utvikling og fremtid som ansatt i BundeBygg. Du får jobbe med kule og spennende prosjekter sammen med dyktige kolleger og samarbeidspartnere. Sammen utvikler vi eiendomsprosjekter med stort potensiale, rehabiliterer gamle, historiske bygg og realiserer nye energieffektive bygg. Dette er utfordrende og krever det beste av oss i form av løsninger, håndverk og kreativitet. Du er med på å bygge varige verdier for fremtiden. For kundene våre og for folk flest.

Vi har gode betingelser og et eget oppfølgingsprogram for nyansatte, samt tett oppfølging av lærlingene i bedriften. Vi tilbyr jevnlig kursing og kompetanseheving.

Hos oss får du realisere viktige prosjekter og sette fotavtrykk.