Lukk
Hva leter du etter?
Jobb i BundeBygg

Vil du jobbe som prosjekteringsleder hos oss?

Å være prosjekteringsleder i BundeBygg er en selvstendig og sentral rolle. Du vil være en del av teknisk avdeling bestående av prosjekteringsledere, ITB-Koordinatorer, fremdriftsplanleggere og BIM-teknikere.
DSCF9165

Prosjekteringsleder skal påse at dokumenter og tegninger fra de prosjekterende foreligger til rett tid og til riktig kvalitet både i forhold til prosjektet, byggherre og myndigheter. Prosjekteringsleder har ansvar for å få rådgivere til å prestere i fellesskap, avklare behov for kapasitet, kompetanse og kontrahere rådgivere til prosjekteringen. Prosjekteringsleder bidrar til å skape gode løsninger sammen med andre kollegaer og innleide rådgivere.

Prosjekteringsleders rolle i BundeBygg spenner fra deltakelse i anbudsprosesser, prosjektutvikling, ledelse av prosjekteringsarbeidet og støtte til prosjektleder. Delta i evalueringen av sluttresultatet og foreta erfaringsoverføring til organisasjonen.

Som prosjekteringsleder i BundeBygg har du sammen med prosjektutvikler og prosjektsjef ansvaret fra skisseprosjekt og frem til ferdig forhandlet kontrakt. Vi har flere spennende prosjekter i vente og ønsker derfor å ansette flere prosjekteringsledere.

 • Du skal planlegge og styre prosjektene i tidligfase
 • Du skal planlegge og styre detaljprosjektering
 • Du skal etablere og lede tverrfaglige prosjekterings- og prosjektutviklingsgrupper
 • Du skal påse at god flyt i arbeidsprosessene etableres til prosjektleder og ansvarlig søker
 • Du skal holde kartleggingsmøter med kunde for etablering av prosjektplan og budsjett
 • Du skal være en ressurs for prosjektorganisasjonen med tanke på teknisk byggbare løsninger, relevante lover og forskrifter
 • Du skal representere BundeBygg overfor kunder, marked, leverandører og myndigheter
 • Du skal etterleve våre verdier; Folkeskikk, Orden, Lagånd og Kundefokus

 

Ønsket kompetanse / personlige egenskaper:

 • Du har erfaring fra entreprenørbransjen eller rådgivningsvirksomhet
 • Du er faglig dyktig med gode gjennomføringsevner
 • Du er prosessorientert og dyktig på ledelse og styring
 • Du har relevant utdanning

Vi tilbyr en utfordrende stilling i en bedrift med et godt arbeids- og fagmiljø. Du vil arbeide selvstendig, ha gode utviklingsmuligheter og store muligheter til å påvirke egen arbeidsdag. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser.

Send din søknad på e-post til Jan Robert Lunderby på denne adressen:

robert.lunderby@bundebygg.no

Benytt gjerne samme e-postadressen for din henvendelse dersom du skulle ha spørsmål om stillingen.

Om BundeBygg

BundeBygg er et av de ledende entreprenørfirmaene i Oslo og omegn. Vi leverer næringsbygg og boliger i hele regionen. Vi har lang erfaring og god kultur i bedriften for å jobbe med våre byggherrer i langsiktige kundeforhold. Vi gjennomfører de fleste av våre prosjekter i en samspillsmodell med våre kunder, dette krever en solid kompetanse hos våre ansatte.

Vi setter vårt verdigrunnlag høyt, FOLK: Folkeskikk – Orden – Lagånd – Kundefokus. Det er svært viktig for oss at ansatte trives i et godt og trygt arbeidsmiljø og gis muligheter til å utvikle seg. Vår bransje har historisk sett vært veldig mannsdominert. Dette ønsker vi i BundeBygg å gjøre noe med og vi har derfor et særlig fokus på rekruttering av kvinner.

BundeBygg har det siste året jobbet svært målrettet mot en mer klimabevisst og en mer effektiv hverdag, basert på smart teknologi. Vi satser derfor stort på BIM og VDC, og gjennomfører alle våre nye prosjekter med hjelp av disse verktøyene.

Vi ønsker å tilby våre samarbeidspartnere en god sparringspartner som kan være med tidlig i prosessen og ikke minst være en sterk bidragsyter til en god prosess gjennom byggeprosjektet. Vi har et mål vi jobber etter både internt og eksternt; mennesker som liker å jobbe samme skaper de beste resultatene.

I BundeBygg legger vi stor vekt på at organisasjonen er kundeorientert og kvalitetsbevisst. Vi er ca 160 ansatte og vi jobber kontinuerlig for å beholde vårt gode arbeidsmiljø.