BundeEiendom AS er et eiendomsselskap som hovedsakelig investerer i og utvikler bolig- og næringseiendommer i Oslo og Akershus.

Våre investeringer er hovedsakelig i store og mellomstore eiendommer og prosjekter, og omfatter alt fra uregulerte eiendommer til tomter med eksisterende bygninger med utviklingspotensial.

Vi jobber med både kortsiktig og langsiktig perspektiv. Oslo og Akershus er våre hovedsatsingsområder, men vi vil også vurdere interessante muligheter andre steder.

Vi eier og drifter en stor og variert eiendomsportefølje, deriblant marina og hotell, samt tradisjonelle forretningsbygg og boligprosjekter. En stor del av verdiskapningen og utviklingen gjør vi i samarbeid med eksterne aktører og partnere.

Når prosjektene skal over i byggefasen engasjerer vi BundeBygg AS som entreprenør. BundeEiendom og BundeBygg er en del av den samme gruppen, og vi drar stor nytte av entreprenørens kompetanse på et tidlig stadium. Dette forenkler prosessen og sikrer gode løsninger og lønnsomme prosjekter.

BundeEiendom AS er et selskap i BundeGruppen AS..

Historien om BundeEiendom

Økt fokus på eiendomsutvikling og boligbygging, førte til at BundeEiendom ble opprettet allerede i november 1992. Kombinasjonen av eiendoms- og entreprenørvirksomhet skapte en kraftig vekst i omsetning og størrelse for BundeBygg og BundeEiendom. Denne veksten har gradvis økt.