Bærekraft

Viktig satsing for å kunne leve opp til forventninger fra både samfunn og kunder. Tilby energieffektivisering av bygg både for kunder og i egne prosjekter.

Grønn tankegang er viktig i alle ledd i BundeGruppens virksomhet.