Lukk
Hva leter du etter?
Næring | Samspillsprosjekt | Rehabilitering | Ferdigstilt

Bygdøy Allé 4

Bygget, som også kalles Framgården, var omstridt da det ble oppført i 1921 og skapte så mye strid at saken endte i Høyesterett.

Stridens kjerne var at naboene mente det forelå servitutter som tilsa at det ikke kunne bygges annet enn frittliggende villaer på tomten og fikk medhold i byretten. Men det ble anket og saken endte i høyesterett som ga utbygger medhold og dermed var det klart for oppføring av kontorbygget som er tegnet av arkitekt Magnus Poulsson.

Da bygget ble kjøpt av Møller Eiendom i 2013 ønsket de en innvendig ombygging som bl.a innebar å øke størrelsen på kontorarealene ved å ta i bruk underjordiske arealer, samt en heving av standarden på de eksisterende kontorlokalene.

Bygningen er bevaringsverdig, og vernet omfatter fasader og enkelte deler av interiøret bl.a en freske i sentralhallen av Dagfin Werenskiold.

Byggherre:
Møller Eiendom AS
Størrelse:
3500 kvm
Kontraktstype:
Samspillsentreprise
Byggetid:
August 2014 - august 2015
Arkitekt:
Hille Strandskogen Arkitekter AS