Lukk
Hva leter du etter?
Næring | Nybygg | Ferdigstilt

NKS Helsehus Ahus

NKS Helsehus AS er en spesialisert rehabiliteringsavdeling for personer med Multippel Sklerose (MS) og andre nevrologiske lidelser i fremskreden fase. Og det nye helsehuset, på ca 6000 kvm fordelt på 5 etasjer + kjeller, skal gi tilbud til pasienter i en rehabiliteringsprosess.

Bygget er utført med fremtidsrettede løsninger med moderne god standard og kvalitet. Dette gjelder materialvalg, utførelser, funksjoner, ytelser, kapasitet, fleksibilitet og innemiljø. Byggherren har satt strenge krav til universell utforming av alle arealer fordi brukerne i stor grad bruker tekniske hjelpemidler/rullestol.

Byggherre:
NKS Helsehus AS
Størrelse:
6000 kvm
Kontraktstype:
Totalentreprise
Byggetid:
2021 - september 2023
Arkitekt:
LOF Arkitekter