Lukk
Hva leter du etter?
Næring | Samspillsprosjekt | Rehabilitering | Ferdigstilt

Ruseløkkveien 14-16

Foto: bygg.no/fotograf Trond Joelson

 

I Ruseløkkveien 14-16 har BundeBygg AS i nært samarbeid med Storebrand Eiendom, rehabilitert og utvidet en bygningsmasse fra 60-tallet til nye tidsmessige, elegante kontorer for advokatfirmaet Schjødt AS.

De opprinnelige bygningene var på henholdsvis 7 etasjer (R14) og 5 etasjer (R16), og hadde fasader av betongelementer med frilagt stein. Byggene ble bygget på med henholdsvis 1 og 3 etasjer. De originale fasadene til R14 er beholdt, men pigmentert i en lys farge. I R16 ble de gamle fasadene 100%  erstattet av nye tidsmessige glass og aluminiumsfasader. Det er en gjennomgående høy standard i bygget, og lokalene er i dag pene funksjonelle lokaler som er representative for Schjødt AS.

En av de større utfordringene med prosjektet var å gjennomføre det med minst mulig ulemper for leietakere, naboer og forbipasserende. Riggarealene / varemottaket var svært begrenset, og det var virksomheter i byggets øvrige arealer så godt som 24 t i døgnet.  I tillegg er Ruseløkkveien en sterkt trafikkert gate. Dette ble løst på en tilfredsstillende måte av BundeBygg i nært samarbeid med byggherre, byggeleder og leietakerne.

Byggherre:
Storebrand Eiendom AS
Størrelse:
7200 kvm
Kontraktstype:
Samarbeidsentreprise
Byggetid:
2011 - 2012
Arkitekt:
Arcasa Arkitekter