Lukk
Hva leter du etter?
Bolig | Ferdigstilt

Malerhaugveien 20

BundeBygg har sammen med BundeEiendom og Lund+Slaatto Arkitekter utviklet M20.

Bebyggelsen er utformet som et boligtun som åpner mot foranliggende grøntområdet i vest. Dette
gir en urban rygg mot Malerhaugveien i øst og to langsgående avtrappende, lavere bygningslameller i syd og nord. Høydemessig avtrapning av lameller i syd og nord gir gode solforhold i gårdsrom og utsiktsforhold for lamell mot Malerhaugveien.

Boligenes uteareal / gårdsrom er løftet en etasje i forhold til foranliggende park og barnehagens uteareal. Gårdsrommet har atkomst både fra Malerhaugveien og Biblioteksparken via større portrom. Fra gårdsrom er anlagt atkomsttrapp til barnehagens uteareal som er tilgjengelig etter barnehagens åpningstid.

På tak av bygningens hovedvolumer vil det bli opparbeidet felles takterrasser. Bebyggelsen består av 106 leilighetsseksjoner, en 4-avdelings barnehage, samt underliggende parkeringsanlegg med 36 parkeringsplasser og arealer til bl.a. boder og sykkelparkering.

Byggherre:
BundeEiendom AS
Størrelse:
106 leiligheter + p-kjeller og næringsareal
Kontraktstype:
Samspill/totalentreprise
Byggetid:
August 2020 - november 2022
Arkitekt:
Lund+Slaatto Arkitekter